Tettbygde fritidsbyggområder

En samling med minst 5 fritidsbygg, der avstanden mellom byggene ikke overstiger 75 meter. Dette er intensivt utnyttede områder. Områdene har gjerne relativt god adkomst og infrastruktur. Typiske områder er eksempelvis såkalte "hyttelandsbyer".