Størrelse på fritidsbyggområde

Fritidsbyggområder er delt i følgende størrelser på område etter antall fritidsbygg:

Innenfor fritidsbyggområde:
- Store områder: 50 eller flere fritidsbygg
- Mellomstore områder: 25 til 49 fritidsbygg
- Små områder: 5 til 24 fritidsbygg

Utenfor fritidsbyggområder:
- Øvrige fritidsbygg, enkeltstående eller i en samling med inntil 4 fritidsbygg, er altså utenfor fritidsbyggområder.