Innvandrere

Personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Merk at i denne artikkelen er ikke innvandrere avgrenset til personer i alderen 16-39 år, men inkluderer personer i alderen 16-74 år.