SSBs virkemiddeldatabase

En database som gir oversikt over bevilgninger til næringslivet fra forskjellige virkemiddelaktører som opptrer på vegne av offentlige myndigheter og som forvalter næringspolitiske virkemidler. Denne er en viktig datakilde for statistikk om næringspolitiske virkemidler.