Høy renhetsgrad

Det vil si lavt innhold av grunnstoffet Bor.