El-sertifikater

El-sertifikater, tidligere kalt grønne sertifikater, er en felles norsk-svensk støtteordning for å øke investeringene i ny fornybar kraft. Ordningen finansieres gjennom at sluttbruker pålegges å kjøpe en gitt andel el-sertifikater med utgangspunkt i eget strømforbruk. Produsenter av ny fornybar kraft tildeles ett el-sertifikat per MWh produsert over en periode på 15 år.