Kapitalinntekt

Kapitalinntekt omfatter aksjeutbytte, netto renteinntekter og skattepliktig kapitalgevinst.