Vedvarende lavinntekt

Under 60 prosent av median inntekt per forbruksenhet i gjennomsnitt i 3 etterfølgende år.