Lavinntektsgruppen

I denne artikkelen menes personer i husholdninger som har under 60 prosent av årlig median husholdningsinntekt per forbruksenhet etter skatt, også kjent som EU60.