Bruttoforbruk

Bruttoforbruk er definert som summen av kraftproduksjon og import fratrukket eksport.