Andre lette kjøretøy

Varebiler, minibusser, campingbiler og andre kjøretøy som ikke inngår som personbil, bybuss eller tunge kjøretøy.