Passasjer-/godsbelegg

Gjennomsnittlig antall passasjerer/tonn gods per kjørte kilometer. Sjåfør er ikke inkludert i passasjerbelegget ved kommersiell transport (drosje, buss o.l.).