Godstransportarbeid

Antall tonnkilometer (et tonn gods fraktet én kilometer), samlet for en transportform, kjøretøytype eller en annen avgrenset kategori.