Persontransportarbeid

Antall personkilometer (én person fraktet én kilometer), samlet for en transportform, kjøretøytype eller en annen avgrenset kategori.