FoU-samarbeid

Selskaper kan velge å drive med FoU-samarbeid sammen med utenlandske institutter, universiteter, andre selskap, kunder, leverandører og/eller konkurrenter.