Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse på rettigheter knyttet til patenter, design og varemerke.