Kjøpekraftspariteter

Kjøpekraftspariteter er en prisnivåindikator som sier hvor mange enheter man trenger av land As valuta i land A for å opprettholde kjøpekraften av én enhet av land Bs valuta i land B.