Innovasjon

Begrepet innovasjon favner bredere enn forskning og utvikling. Innovasjon er å innføre et nytt eller vesentlig forbedret produkt som blir tatt i bruk av selskapet eller på markedet. Forskning og utvikling (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.