Laksefisk

I denne samanhengen er det ei nemning for laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks.