Investering

Tilsvarer «bruttoinvesteringer i fast realkapital» i nasjonalregnskapet. Avviker fra skattemessige investeringer, ved at blant annet leting etter olje og gass ikke er regnet som skattemessig investering.