Nettoinnløsning

Summen av alle innløsninger av fondsandeler minus alle tegninger.