Totale utgifter

I totale utgifter inngår kjøp av varer og tjenester, lønnskostnader, kapitalslit, investeringer, overføringer til utlandet, andre overføringer og subsidier.