Formålskategoriene

ICNPO er bygget opp av 12 hovedkategorier med 30 undergrupper basert på organisasjonenes økonomiske hovedaktivitet.