Havbunnrammer

En havbunnramme er en produksjonsinnretning for råolje og naturgass som plassert nede på havbunnen.