Produktinnsatsen

= løpende kostnader til varer og tjenester forbundet med produksjon.