Produksjonsverdien

= inntekt fra salg av varer og tjenester målt ved produksjonsstedet. Utgifter forbundet med produksjonen er ikke trukket fra.