Finanskrisen

Finanskrisen i 2009 var en global krise som særlig rammet banker og andre finansinstitusjoner. Den startet i 2007 og toppet seg høsten 2008, noe som førte til stor mangel på kapital. Dette førte til en betydelig nedgang i realøkonomien i 2009.