Kultur- og fritidstjenester

Konsumgruppen inneholder tjenester kjøpt via internett som strømme-, spill- og IT-tjenester, underholdningstjenester som kino og teater, sports- og treningstjenester, pakketurer, veterinærtjenester samt reparasjon av varer.