Legedekning

Legedekning er beregnet for praktiserende leger. Dette inkluderer for Norge alle leger sysselsatt i sykehus og institusjoner, privatpraktiserende leger (fastleger og spesialister), leger sysselsatt i kommunale helse- og omsorgstjenester. Alle leger sysselsatt i disse næringene er inkludert, leger i administrative stillinger er ikke ekskludert.