Jobbstrømmer

Jobbstrømmene tar utgangspunkt i om antall jobber (arbeidsforhold) i en virksomhet har økt eller minket i løpet av det siste året for et gitt kvartal. Hvis det har økt, sier vi at det har vært jobboppgang, mens nedgang omtales som jobbnedgang.