EFTA

Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) er en mellomstatlig organisasjon bestående av Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Alle EFTAs medlemsland utenom Sveits er tilknyttet EUs indre marked gjennom EØS-avtalen.