Årsavgift

1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet av trafikkforsikringsavgift. Det er dette tallet som ligger inne for årsavgiften 2018.