Andre kilder

inkluderer utslipp fra avfallsdeponigass, slitasje på veier, dekk, bremser og jernbaneledninger, bruk av produkter med fluorgasser, løsemidler m.m.