CO2-ekvivalenter

Utslipp av klimagasser veid sammen i forhold til deres påvirkning på drivhuseffekten med en såkalt GWP-verdi (Global Warming Potential). Verdien for en gass viser hvor mye ett tonn utslipp av gassen påvirker drivhuseffekten sammenlignet med CO2-utslipp. Eksempelvis gir 1 tonn metan samme klimaeffekt som 25 tonn CO2.