HFK-gasser

En gruppe stoffer som består av hydrogen, karbon og fluor. Mange er svært sterke drivhusgasser med høy GWP-verdi. HFK-gassene brukes bl.a. som kjølemedium i airconditionanlegg i biler og husholdninger, samt i større anlegg i industri og annet næringsliv.