Trener minst én gang i uka

I Levekårsundersøkelsen stilles spørsmålet «Hvor ofte driver du regelmessig med fysisk aktivitet i fritiden for å trene eller mosjonere?». Dersom man driver med sesongbaserte aktiviteter skal svaret baseres på aktivitetsnivået i sesongen.