Den klimatiske skoggrensa

Den klimatiske skoggrensa vil si den høyden skoggrensa ville hatt om temperaturen alene avgjør hvor skog ikke lengre vil vokse, og ligger ofte noe høyere enn den faktiske skoggrensa på et sted. Dette kan i stor grad forklares med den menneskelig påvirkning som beiting, slått og hogst har på utviklingen av skog.