Overgangssonen

Overgangssonen referer til et belte på 100 meter langs skoggrensa opp mot fjellet, dette beltet dekker overgangen mellom skog og åpent fjellandskap.