Fritidsbygg

Omfatter hytter, sommerhus, helårsbolig- og våningshus benyttet som fritidsbolig. I bygningsregisteret til Matrikkelen er dette alle bygg under kategorien «Fritidsbolig» (kode 161, 162 og 163)