Egenutført FoU

Forskning og utviklingsarbeid utført med foretakets egne ansatte eller innleide personer.