Voldtekt

Lovbruddstypen «Voldtekt, i alt», er fordelt mellom:

- Voldtekt, barn under 14 år

- Voldtekt, annen eller uspesifisert alder

- Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)

- Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder

«Voldtekt, barn under 14 år» inkluderer lovbrudd som i straffeloven av 1902 ble klassifisert som seksuell omgang med barn under 14 år og seksuell omgang med arn under 10 år.