Andre helseyrker

Inkluderer blant andre tannpleiere, optikere, helsesekretærer og ambulansepersonell.