Korrelasjon

innebærer at det er en statistisk sammenheng mellom to målbare størrelser.