Ikke kasernert

Brannstasjonen har ikke mannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen. Personell innkalles ved behov.