Dagkasernert

Brannstasjonen har mannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen innenfor vanlig arbeidstid. Resten av døgnet brukes innkallingsmannskaper.