Sektor

er definert med utgangspunkt i Standard for institusjonell sektorgruppering.

1) Kommunal sektor omfatter alle virksomheter med sektorkode 6500
2) statlig forvaltning gjelder sektorkode 6100

Resten blir her definert som

3) privat sektor og offentlige foretak.