110-distrikt

Norge har i dag 14 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker innenfor sitt distrikt, også kalt 110-distrikt.