Familie

En familie er her definert som personer som er bosatt i samme bolig, og som er knyttet til hverandre som ektefeller, registrerte partnere, samboere, og/eller som foreldre og barn (uansett barnets alder). Alle bosatte personer i Norge tilhører en familie i denne definisjonen, uavhengig av om familien består av én eller flere personer.