Nominell lønn

lønn som ikke er justert for prisstigning.