Sykelønn

Kompensasjon for tapt lønn som følge av egen sykdom, dokumentert med enten egen- eller legemelding. Tapt lønn kompenseres opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (581 298, kroner i 2018), i maksimalt ett år. De første 16 dagene dekkes av arbeidsgiver og resten av NAV. Arbeidsgiverperioden inkluderer også eventuelt egenmeldt sykefravær i samme tilfellet.